Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Wymiana kart wędkarskich

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Wydział Ochrony Środowiska

Adres do korespondencji: ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów,  tel. (032) 625 79 95, fax. (032) 625 79 55

Adres siedziby Wydziału: ul. Mjr. Grzybowskiego 7a, tel.32 71 21 013

 

 

OŚR.6172.15.2017.K.K.7                                                  Chrzanów, dn.09.08.2017r.

                                                               

 

 

Informacja

 

Na podstawie przepisów art. 7 ustawy w dniu 18.04.1985 o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2015 r. poz. 652 z późniejszymi zmianami) amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu zwany KARTĄ WĘDKARSKĄ lub KARTĄ ŁOWIECTWA PODWODNEGO. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła w pozytywnym wynikiem EGZAMIN ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa. Od 1999 roku  TYLKO STAROSTA jest organem kompetentnym do wydawania kart wędkarskich.

Karty wędkarskie wydane przez PZW do końca 1998 roku podlegały wymianie do 30.06.1999 roku bez obowiązku zdawania egzaminu.

Obecnie wymiana takiej karty musi być poprzedzona zdaniem egzaminu.

Karty wędkarskie wydawane przez WOJEWODĘ wydawane w latach 1998-1999  zachowują ważność, w przypadku ich wymiany nie ma potrzeby zdawania egzaminu. 

 

Przypomina się również że aby uzyskać kartę wędkarską należy:

1.Wypełnić wniosek i złożyć go w starostwie

2.Do wniosku dołączyć zaświadczenie o zdanym egzaminie

3.Uiścić opłatę w wysokości 10 zł (za wydanie karty wędkarskiej) i do wniosku dołączyć  

   dowód jej wniesienia,

4.Dostarczyć 1 aktualne zdjęcie

5.Przedstawić dowód osobisty do wglądu

 

do pobrania:

Karty wędkarskie wymiana